قفل تنهای من
یه روز اخر وامیشه
اگر از اینجا برم
کلیدش پیدا می شه


دسته ها : حرفهای از تب
دوشنبه چهارم 6 1387
X